Ožije hradecká Rozárka projektem Davida Vávry?

Dětský smích, vůně dobrého jídla a spokojené obličeje maminek, tatínku nebo prarodičů. Tak by mohla vypadat Rozárka v roce 2023. David Vávra společně s hradeckým investorem Petrem Smolou přišli s projektem návratu lyžování na kopec, kde se učily lyžovat generace dětí.

Když jsem nedávno psala na svém blogu příspěvek o tomto místě, netušila jsem, že se takto brzy objeví skupina lidí s myšlenkou, která zaujme již na první pohled. V době, kdy jsou města vylidněná a cestovní ruch téměř ustal možná nemáte pocit, že by bylo potřeba s tímto místem něco udělat. Ale opak je pravdou, Hradec se potřebuje rozvíjet v mnoha ohledech a místo jako je toto může v budoucnu přitahovat nejen místní, ale i návštěvníky z daleka. A co si budeme povídat, pokud nebudou přicházet nabídky a zájem investorů, bude to signál, že město je mrtvé. A to rozhodně nechceme. Život v Hradci musí tepat a rozvojové projekty reagovat na moderní dobu, samozřejmě s ohledem na odkaz těch, kteří se o Salón republiky zasloužili.

Nejsem žádná velká pamětnice, ale s pár lidmi, kteří lyžovali na Rozárce jsem se potkala a všichni se shodují na tom, že lyžování na kartáčích byla tenkrát velká zábava a vzpomínky na něj jsou veskrze pozitivní. Proč tedy nevyužít moderní technologie, nepoužít něco, co v Evropě i ve světě dobře a bezpečně funguje a nepostavit na Rozárce místo odpočinku i nevšední zábavy, místo pro setkávání generací, prostě něco, o čem si budou lidé daleko za hranicemi našeho města povídat. 

Přečetla jsem si názory, že by město nemělo „skákat na lep“ prvnímu podnikateli, který přijde s nějakým projektem, já si naopak myslím, že jedinou šancí na oživení tohoto místa je soukromý projekt. Město by samozřejmě mělo velmi pozorně vyslechnout investora, stejně tak komise místní samosprávy, nicméně pokud bude projekt splňovat veškeré náležitosti dané legislativou a územním plánem, proč nevyužít soukromých peněz? Jakákoliv soutěž skončí totiž tak jako ty předchozí, blátem a vysokou trávou na Rozárce. Je to pořád ta stejná písnička, přitom by nám tu v té naší malé hradecké zahrádce, jak zmiňoval David Vávra mohly vyrůst 3 růže v podobě panoramatických oken – jedno červené, druhé bíle, třetí modré. 

Eliška H.