Bez investic do hotelu Aldis by se část kongresové turistiky přesunula z Hradce Králové do Pardubic

I takI tak by se dalo ve zkratce shrnout téma stavby, kterou oku běžného řidiče jedoucího po okruhu Hradce stíní další velká soukromá stavební investice, budova ČSOB. Zase tak jednoduché to ale není. ****Hotel s kapacitou 100 komfortních pokojů a kongresovým sálem pro 200 osob začal plánovat hradecký investor a majitel stavební firmy STAKO Petr Kulda již v roce 2016. V loňském roce Hradečáci mohli konečně zajásat, po 30 letech zmizela ruina nikdy nedostavěného panelového domu hyzdícího tuto část města a započala vytoužená rekonstrukce.

„Myšlenka na přestavbu „schodů do nebe“, jak se říkalo původní nikdy nedokončené stavbě z devadesátých let, tu je skoro 20 let a není moje. Díky tomu, že jsme v Hradci realizovali podobný projekt a známe dobře kongresové prostředí, jsme do toho šli. Navíc jsem měl jako Hradečák a stavař vztek, že původní objekt na tak krásném místě chátrá a nic se dlouhou dobu neděje,“ shrnul svoje rozhodnutí Petr Kulda. Renomovaný hradecký architekt a autor projektu Pavel Zadrobílek mu přikyvuje: „Hotel Aldis spolu s ČSOB bankou vlastně startují revitalizaci celé zóny Aldis. Když jsme v roce 2016 zpracovávali pro město urbanistické řešení celé lokality, rozdělili jsme jí na 4 etapy. Do té první logicky patří nová lávka přes Labe, budova ČSOB a Hotel Aldis,“ doplňuje s úsměvem architekt Zadrobílek. Spoluautor projektu, architekt Max Vlček k tomu k tomu dodává: „Aktuálně pro město připravujeme projekt revitalizace labského nábřeží mezi aquacentrem a Labským mostem. Celá revitalizace této zóny přinese do této části města život a samozřejmě i nové příležitosti.“

Kongresová turistika tvoří nedílnou součást moderního města

Vraťme se ale na začátek a řekněme si, proč je hotel potřeba a co Hradci přinese. I když to možná na první pohled nevypadá, Hradec Králové jako stotisícová krajská metropole nedisponuje dostatečnou ubytovací kapacitou. I proto se stává, že v případě akcí konajících se ve stejný termín nestačí nabídka poptávce. Do toho se pravidelně ubytovávají obchodníci a samozřejmě i turisté. Logicky se pak musí neuspokojení zájemci ubytovat mimo Hradec, nebo třeba přehodnotit svoji cestu. A to by se mělo od příštího roku, kdy má hotel Aldis otevřít změnit. Kongresová turistika je business, na který by se měla města velikosti Hradce Králové do budoucna zaměřit. Hradec má díky Fakultní nemocnici, Univerzitě Hradec Králové, Farmaceutické a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy nebo blízkosti průmyslové zóny Kvasiny obrovský potenciál rozvoje. Ale nesmí zaspat! Sousední Pardubice připravují svoje rozvojové projekty mezi kterými nechybí bytové projekty, ale i nový kongresový hotel vedle současného Ideonu a další komerční ubytovací kapacity. Bylo by velmi smutné, pokud by byť jen část potenciálních zájemců změnila lokalitu na jih od Hradce. Protože jak se říká, všechno se vším souvisí. Díky hotelu Aldis má Hradec šanci stát se v kongresovém slangu „městem druhé volby“. Jakkoliv to nezní úplně oslavně, pozitivní to je. Městem první volby jsou totiž pouze evropské metropole s vlastním letištěm a ubytovací kapacitou, na kterou Hradec nemá šanci dosáhnout. Druhá volba by byla pro Hradec skvělým krokem kupředu. Nejen kongresy, ale i firemní akce mohou přinést hradeckým obchodníkům peníze v podobě tržeb za výrobky a služby. Zároveň se pak mohou vracet jako turisté s celou rodinou a opět přinášet ekonomický benefit podnikatelům i městu. 

Vraťme se ale zpět k hotelu. Není náhodou, že se projektu ujala firma STAKO prostřednictvím své firmy STAKO hotel s.r.o. Jejich jednoznačnou výhodou je znalost prostředí v regionu, ale i v „kongresovém businessu“. V jejím portfoliu už totiž jeden hradecký kongresový hotel najdeme. V roce 2010 firma úspěšně dokončila a otevřela ****hotel Tereziánský dvůr, který splňuje veškerá kritéria hotelu kongresového typu. A že to Petr Kulda a jeho tým myslí vážně ukazuje i rozdělení výstavby hotelu Aldis na 2 etapy. V první etapě vyroste zmiňovaný hotel s kapacitou 100 pokojů, restaurací a veškerým kongresovým zázemím, na který by měla v druhé etapě navázat druhá budova se stejnou kapacitou. Výsledný hotelový komplex je inspirován klasickým městským blokem s přímými architektonickými odkazy na hradecké stavby, a to zejména na stavby Josefa Gočára.  „Jsem moc rád, že zastupitelé města na svém říjnovém zasedání schválili záměr prodeje pozemku, který je pro výstavbu II.etapy hotelu Aldis nezbytný. Teprve realizací II. etapy hotelu Aldis vznikne ubytovací kapacita potřebná pro kongresové centrum Aldis.“ doplnil posun a další kroky Petr Kulda.   

Eliška H.